LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà tình thương 40 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Trọng - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Hoài. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Văn Trọng - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Hoài. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Văn Trọng - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Hoài. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top