LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà ở và thăm hỏi các trường hợp bị tai nạn

Hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Hoài - giáo viên trường mầm non Yên Lộc. Ảnh: CĐ
Hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Hoài - giáo viên trường mầm non Yên Lộc. Ảnh: CĐ
Hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Hoài - giáo viên trường mầm non Yên Lộc. Ảnh: CĐ
Lên top