LĐLĐ Hà Tĩnh: Hỗ trợ làm 9 nhà “Mái ấm Công đoàn” dịp 20.10

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh (thứ 4 từ trái qua) và Lãnh đạo LĐLĐ huyện Can Lộc  trao hỗ trợ đoàn viên Lê Thị Sanh 40 triệu đồng). Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh (thứ 4 từ trái qua) và Lãnh đạo LĐLĐ huyện Can Lộc trao hỗ trợ đoàn viên Lê Thị Sanh 40 triệu đồng). Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh (thứ 4 từ trái qua) và Lãnh đạo LĐLĐ huyện Can Lộc trao hỗ trợ đoàn viên Lê Thị Sanh 40 triệu đồng). Ảnh: CĐ
Lên top