LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ làm 3 nhà Mái ấm Công đoàn

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Thị Luân. Ảnh: AC.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Thị Luân. Ảnh: AC.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Thị Luân. Ảnh: AC.
Lên top