LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ gia đình có 4 người bị bỏng nặng

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình anh Duẫn thông qua đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Bình Nguyên. Ảnh: CĐ
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình anh Duẫn thông qua đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Bình Nguyên. Ảnh: CĐ
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình anh Duẫn thông qua đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Bình Nguyên. Ảnh: CĐ
Lên top