LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ 80 triệu đồng làm 2 nhà mái ấm công đoàn

Trao tiền làm nhà mái ấm công đoàn cho chị Trang
Trao tiền làm nhà mái ấm công đoàn cho chị Trang
Trao tiền làm nhà mái ấm công đoàn cho chị Trang
Lên top