LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà mái ấm công đoàn

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho anh Toại. Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho anh Toại. Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho anh Toại. Ảnh: CĐ
Lên top