LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ 110 triệu đồng làm 3 nhà Mái ấm Công đoàn

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà MÂCĐ cho cô Ánh. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà MÂCĐ cho cô Ánh. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà MÂCĐ cho cô Ánh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top