LĐLĐ Hà Tĩnh gặp mặt, tôn vinh chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Tôn vinh 40 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018. Ảnh: Trần Tuấn
Tôn vinh 40 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018. Ảnh: Trần Tuấn
Tôn vinh 40 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top