LĐLĐ Hà Tĩnh: Gặp mặt Đại biểu dự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu đi dự Đại hội. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu đi dự Đại hội. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu đi dự Đại hội. Ảnh: CĐ.
Lên top