LĐLĐ Hà Tĩnh gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lễ gắn biển công trình Khu KTX hộ gia đình công ty FHS chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn
Lễ gắn biển công trình Khu KTX hộ gia đình công ty FHS chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn
Lễ gắn biển công trình Khu KTX hộ gia đình công ty FHS chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top