LĐLĐ Hà Tĩnh gắn biển công trình chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

Lễ gắn biển công trình. Ảnh: CĐ
Lễ gắn biển công trình. Ảnh: CĐ
Lễ gắn biển công trình. Ảnh: CĐ
Lên top