LĐLĐ Hà Tĩnh gắn biển công trình cầu Trung Lưu

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp gắn biển công trình cầu Trung Lưu. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp gắn biển công trình cầu Trung Lưu. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp gắn biển công trình cầu Trung Lưu. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top