LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đoàn cán bộ LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Đoàn cán bộ LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Đoàn cán bộ LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top