LĐLĐ Hà Tĩnh chúc mừng ngày Doanh nhân

Đoàn công tác LĐLĐ Hà Tĩnh và Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh đến chúc mừng Công ty Formosa Hà Tĩnh nhân kỉ niệm Ngày Doanh nhân. Ảnh: CĐ.
Đoàn công tác LĐLĐ Hà Tĩnh và Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh đến chúc mừng Công ty Formosa Hà Tĩnh nhân kỉ niệm Ngày Doanh nhân. Ảnh: CĐ.
Đoàn công tác LĐLĐ Hà Tĩnh và Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh đến chúc mừng Công ty Formosa Hà Tĩnh nhân kỉ niệm Ngày Doanh nhân. Ảnh: CĐ.
Lên top