LĐLĐ Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhămxay

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TT
Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TT
Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TT
Lên top