LĐLĐ Hà Nội: Tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020

Đoàn viên Công đoàn thành phố Hà Nội biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Hải Anh
Đoàn viên Công đoàn thành phố Hà Nội biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Hải Anh
Đoàn viên Công đoàn thành phố Hà Nội biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Hải Anh
Lên top