LĐLĐ Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19

Họp Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Kiều Vũ
Họp Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Kiều Vũ
Họp Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top