LĐLĐ Hà Nội hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn trường học

Công đoàn Giáo dục Hà Nội tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam vào ngày 23.7. Ảnh: CĐ GDHN
Công đoàn Giáo dục Hà Nội tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam vào ngày 23.7. Ảnh: CĐ GDHN
Công đoàn Giáo dục Hà Nội tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam vào ngày 23.7. Ảnh: CĐ GDHN
Lên top