LĐLĐ Gia Lai tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi giao thông

Phó Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Rơ Lan Nga trao 12 giải khuyến khích toàn đoàn. Anh Trang Nguyễn
Phó Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Rơ Lan Nga trao 12 giải khuyến khích toàn đoàn. Anh Trang Nguyễn
Phó Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Rơ Lan Nga trao 12 giải khuyến khích toàn đoàn. Anh Trang Nguyễn
Lên top