LĐLĐ Gia Lai: Tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi ATGT