LĐLĐ Đồng Tháp: Nhiều hoạt động thiết thực cho “Tết Sum vầy” năm 2017