LĐLĐ Đồng Tháp: 700 phần quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn vui Tết

Sân khấu đậm chất Công đoàn trong Chương trình Vui Tết cùng CNVC-LĐ của LĐLĐ Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Sân khấu đậm chất Công đoàn trong Chương trình Vui Tết cùng CNVC-LĐ của LĐLĐ Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Sân khấu đậm chất Công đoàn trong Chương trình Vui Tết cùng CNVC-LĐ của LĐLĐ Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Lên top