LĐLĐ Đông Hưng (Thái Bình) hỗ trợ đoàn viên xây nhà Mái ấm Công đoàn

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, động viên, trao quà chúc mừng cho đoàn viên Trần Thị Kiều Oanh. Ảnh: B.M
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, động viên, trao quà chúc mừng cho đoàn viên Trần Thị Kiều Oanh. Ảnh: B.M
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, động viên, trao quà chúc mừng cho đoàn viên Trần Thị Kiều Oanh. Ảnh: B.M
Lên top