LĐLĐ Đông Hưng (Thái Bình): 40 suất quà tại lễ phát động Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Đông Hưng (Thái Bình) tặng quà CNLĐ nhân Tháng Công nhân 2021. Ảnh Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Đông Hưng (Thái Bình) tặng quà CNLĐ nhân Tháng Công nhân 2021. Ảnh Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Đông Hưng (Thái Bình) tặng quà CNLĐ nhân Tháng Công nhân 2021. Ảnh Bá Mạnh
Lên top