LĐLĐ Diễn Châu: Ký chương trình hợp tác nâng cao sức khỏe đoàn viên

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký kết hợp tác với Phòng khám Phúc Nguyên Đường về chương trình nâng cao sức khỏe cho đoàn viên. Ảnh: Thanh Thủy
LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký kết hợp tác với Phòng khám Phúc Nguyên Đường về chương trình nâng cao sức khỏe cho đoàn viên. Ảnh: Thanh Thủy
LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký kết hợp tác với Phòng khám Phúc Nguyên Đường về chương trình nâng cao sức khỏe cho đoàn viên. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top