LĐLĐ Đắk Lắk thăm hỏi công nhân lao động nghèo

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Ea Kar. Ảnh: Lin Xong
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Ea Kar. Ảnh: Lin Xong
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Ea Kar. Ảnh: Lin Xong
Lên top