LĐLĐ Đắk Lắk: Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top