LĐLĐ Đà Nẵng: Trao "Triệu bữa cơm" cho người lao động nghèo lần thứ 3

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao quà thuộc chương trình "Triệu bữa cơm" cho người lao động. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao quà thuộc chương trình "Triệu bữa cơm" cho người lao động. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao quà thuộc chương trình "Triệu bữa cơm" cho người lao động. Ảnh: Tường Minh
Lên top