LĐLĐ Đà Nẵng: Trao quà hỗ trợ cho 65 lao động bị thiệt hại do lụt bão

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top