LĐLĐ Đà Nẵng: Trao 525 suất quà đến công nhân lao động khó khăn

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao quà cho công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao quà cho công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao quà cho công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top