LĐLĐ Đà Nẵng: Trao 100 cặp phao cứu sinh cho Trường mầm non Onesky

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao cặp pháo cứu sinh cho trẻ em  Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao cặp pháo cứu sinh cho trẻ em Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng trao cặp pháo cứu sinh cho trẻ em Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non Onesky Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top