LĐLĐ Đà Nẵng: Tổ chức tuyên dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt kết quả cao

chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2017- 2018. Ảnh: XH
chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2017- 2018. Ảnh: XH