LĐLĐ Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị trên fanpage với 10 điểm cầu

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự với tư cách báo cáo viên. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự với tư cách báo cáo viên. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự với tư cách báo cáo viên. Ảnh: Tường Minh
Lên top