LĐLĐ Đà Nẵng: Tập trung 4 nhiệm vụ cốt lõi trong năm 2019

Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng (trái) chúc mừng các cặp đôi trong đám cưới tập thể.
Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng (trái) chúc mừng các cặp đôi trong đám cưới tập thể.
Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng (trái) chúc mừng các cặp đôi trong đám cưới tập thể.
Lên top