LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019

Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn về Bộ luật lao động 2019 cho hơn 400 cán bộ Công đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn về Bộ luật lao động 2019 cho hơn 400 cán bộ Công đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn về Bộ luật lao động 2019 cho hơn 400 cán bộ Công đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lên top