LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra tài chính đồng cấp

LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra tài chính đồng cấp. Ảnh: Thanh Hùng
LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra tài chính đồng cấp. Ảnh: Thanh Hùng
LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra tài chính đồng cấp. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top