LĐLĐ Đà Nẵng: Tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19

LĐLĐ Đà Nẵng tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thanh Hùng
LĐLĐ Đà Nẵng tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thanh Hùng
LĐLĐ Đà Nẵng tập huấn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top