LĐLĐ Đà Nẵng, Sơn La trao hỗ trợ khắc phục lũ lụt ở Hà Tĩnh

LĐLĐ Hà Tĩnh tiếp nhận sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh tiếp nhận sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh tiếp nhận sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CĐ.
Lên top