LĐLĐ Đà Nẵng: Sẽ thành lập mới 190 Công đoàn cơ sở trong năm 2021

LĐLĐ Đà Nẵng đề ra mục tiêu có 250 đơn vị thành lập Fanpage Công đoàn tại doanh nghiệp trong năm 2021. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ Đà Nẵng đề ra mục tiêu có 250 đơn vị thành lập Fanpage Công đoàn tại doanh nghiệp trong năm 2021. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ Đà Nẵng đề ra mục tiêu có 250 đơn vị thành lập Fanpage Công đoàn tại doanh nghiệp trong năm 2021. Ảnh: Tường Minh
Lên top