LĐLĐ Đà Nẵng ra mắt quỹ trợ vốn người lao động nghèo

LĐLĐ TP. Đà Nẵng cho ra mắt Quỹ trợ vốn cho các bộ nhân viên lao động nghèo. Ảnh: TT
LĐLĐ TP. Đà Nẵng cho ra mắt Quỹ trợ vốn cho các bộ nhân viên lao động nghèo. Ảnh: TT
LĐLĐ TP. Đà Nẵng cho ra mắt Quỹ trợ vốn cho các bộ nhân viên lao động nghèo. Ảnh: TT
Lên top