LĐLĐ Đà Nẵng: Lên kế hoạch hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch

Công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh đo thân nhiệt và khai báo y tế hàng ngày. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh đo thân nhiệt và khai báo y tế hàng ngày. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh đo thân nhiệt và khai báo y tế hàng ngày. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top