LĐLĐ Đà Nẵng: Khen thưởng, trao học bổng cho con em lao động nghèo

Ảnh: Ngọc Yến
Ảnh: Ngọc Yến
Ảnh: Ngọc Yến
Lên top