LĐLĐ Đà Nẵng: Khánh thành nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Hoà Cầm

Lên top