LĐLĐ Đà Nẵng: Khai giảng lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top