LĐLĐ Đà Nẵng: Kết nạp mới hơn 30.000 đoàn viên trong 5 năm

Trong 5 năm từ 2015 -2020, LĐLĐ Đà Nẵng đã thành lập được 561 Công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh
Trong 5 năm từ 2015 -2020, LĐLĐ Đà Nẵng đã thành lập được 561 Công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh
Trong 5 năm từ 2015 -2020, LĐLĐ Đà Nẵng đã thành lập được 561 Công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh
Lên top