LĐLĐ Đà Nẵng: Hội thi công chức giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top