LĐLĐ Đà Nẵng: Hỗ trợ gần 560 triệu đồng cho các tỉnh miền Trung

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top