LĐLĐ Đà Nẵng: Hỗ trợ 130 suất quà cho người lao động quận Sơn Trà

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top