LĐLĐ Đà Nẵng: Góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Đà Nẵng

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top